Låneordlista

Här hittar du en låneordlista på dem vanligaste orden som förekommer när man låna pengar. Det finns mer att säga om orden i listan under men vi har gjort det kortfattat för dig. Hitta det låneordet du söker efter med svar under.

Amortering
Avbetalning av skuld man lånat.

Annuitet
Sammanlagt belopp av amortering och ränta som betalas per år eller halvår.

Annuitetslån
Betalas av med samma summa varje år.

Aviavgift
En avgift som tillkommer när du ska betala ditt lån via avi.

Autogiro
Används ofta för betalning av återkommande fakturor. Pengarna dras då automatiskt från kontot varje månad.

Bankdagar
Måndag till fredag under bankens normala öppettider. Tiderna som banken har öppet ligger oftast mellan 10.00 – 15.00.

Bankgiro
System för överföring av pengar mellan konton i olika banker eller samma bank.

Banksekretess
Innebär att banktjänstemän har tystnadsplikt.

Betalningsanmärkning
Finns registrerad i tre år även om en obetald skuld betalats. En betalningsanmärkning kan man få om du glömmer eller inte har råd att betala av exemplevis ett lån eller en räkning,

Betalningsföreläggande
Kronofogdemyndigheten sänder ut ett brev till gäldenären. Medger gäldenären att kravet är riktigt eller inte svarar inom en angiven tid kan kronofogdemyndigheten utmäta skulden om gäldenären inte frivilligt betalar.

Billån
Lån för inköp av en bil.

Blancolån
In blanco innebär lån utan säkerhet. Man kan ansöka om att låna pengar utan att lämna säkerhet till lånegivaren (banken).

Borgen
Löfte av fysisk eller juridisk person att betala en skuld för annan om denne inte kan betala.

Borgensman
Person som gått med på att betala annans skuld om denne inte betalar

Borgenär
Kallas den som lånar ut pengar.

Gäldenär
Kallas den som är skyldig någon pengar.

Hypotekslån
Lån mot säkerhet i fast egendom.

Kredit
Lån som man ansöker om via banken. Vanligtvis mindre lån och utan säkerhet.

Kreditavtal
Ett avtal man skriver under då man ansöker om ett kreditlån.

Kreditbesked
Svar på om lånet gått igenom eller inte.

Kreditförsäkring
Försäkring som täcker din månatliga kostnad av ett lån.

Kreditgivare
Den som lånar ut pengar exempelvis bank eller kreditinstitut.

Kreditinstitut
Företag som ger lån, exempelvis bank (låneföretag).

Kreditprövning
Kontroll av återbetalningsförmåga. När du som kund ansöker om lån hos en bank görs alltid en så kallad kreditprövning. Denna kreditprövningen ger dig godkänt för lånet eller inte.

Kontantinsats
En summa som betalas omedelbart vid köp av bil eller hus. Vanligtvis en viss procent (%) av den totala summan man lånar.

Likvid
Betalning.

Lånebesked
Information om lånet är godkänt.

Låneförmedlare
Företag som förmedlar lån åt kreditgivare.

Lånekalkyl
Analyserar ett lån på antal år, ränta och lånebelopp. Man får då fram hur mycket man ska betala varje månad på sitt lån.

Lånelöfte
Förhandsbesked från banken som gör att du vet att du har råd med ditt eventuella köp. Oftast giltigt i 30 dagar.

Långivare
Företag eller person som lånar ut pengar, vanligtvis en bank.

Låneskydd
Som trygghet kan man i många fall teckna ett låneskydd som är en försäkring om man skulle bli arbetslös eller långvarit sjuk och inte kunna betala lånet.

Löptid
Den tid som ett skuldebrev löper med angivna villkor.

Mikrolån
Ett mindre lån man anöker om, exempelvis SMSlån som går att ansöka om via nätet eller mobilen och som snabbt betalas ut.

Mobillån
Snabba lån som görs via mobiltelefon (SMSlån).

Privatlån
Lån under en viss summa som oftast ges utan säkerhet (upp till 350 000 kronor).

Telefonlån
Lån där ansökan sker via telefon.

Transaktion
Överföring mellan konton.

Upplysningscentralen (UC)
Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Företaget ger kreditupplysningar om bankernas eventuella kunder.

Uppläggningsavgift
Startavgift eller administrativ avgift utöver ränta mm.

Återbetalningsförmåga
Möjlighet att betala tillbaka på ett lån.

Återbetalningstid
Den tid som man har på sig att betala tillbaka ett lån.

Ränta
Avkastning på kapital. Finns om bunden ränta eller rörlig ränta.

Skuldebrev
Skriftlig förbindelse att betala av på en skuld.

Snabblån
Lån på mindre summor som går snabbt att få och som ska betalas tillbaka inom en månad (Mikrolån och SMSlån).

Säkerhet
Fast eller lös egendom som lämnats som säkerhet för lån. Egendomen löses in om lånet inte betalas.

Om du som läser denna ordlista (låneordlista) ovanför inte tycker stämmer, så tveka inte att kontakta oss så vi kan uppdatera den med ny information. Vi försöker att vara uppdaterade med den senaste informationen inom lån så det skulle uppskattas av oss om du skulle vilja hjälpa oss. Du kan kontakta oss genom menyn ovanför under rubriken om pengarbanken.